EN

30 พฤศจิกายน 2566

บางจากฯ โดดเด่นในธุรกิจการตลาด รับรางวัลทรงเกียรติจาก 3 เวที ด้านผลิตภัณฑ์ บริการและแบรนด์

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกาศความสำเร็จในการรังสรรค์พัฒนาสินค้าและบริการที่ดีเยี่ยม ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับจากองค์กรต่าง ๆ โดยได้รับมอบ 3 รางวัลทรงเกียรติแห่งความภาคภูมิใจในด้านธุรกิจการตลาด จากการประกาศผลรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2023 รางวัลสินค้าและบริการยอดเยี่ยมแห่งปี และรางวัล Superbrands Thailand 2023 โดยนายสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารรับมอบรางวัลเมื่อเร็ว ๆ นี้

บางจากฯ ได้รับรางวัลในด้านผลิตภัณฑ์ บริการและแบรนด์ ดังนี้

1) รางวัลดีเด่นระดับ Distinguished Awards สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้า/บริการ (Product/Service Excellence) จากงานประกาศผลรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2023 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผลการพิจารณารางวัลมาจากการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรภาคธุรกิจ ในประเทศ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

2) รางวัลสินค้าและบริการยอดเยี่ยมแห่งปี จัดโดยนิตยสาร Business+ ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จากการวิจัยกับผู้บริโภคเพื่อค้นหาสุดยอดสินค้าหรือบริการที่เป็นที่ชื่นชอบอันดับหนึ่งในใจผู้บริโภค โดยผลิตภัณฑ์น้ำมันพรีเมียมแก๊สโซฮอล์ Bangchak Hi Premium 97 ได้รับรางวัลจากการเป็นผลิตภัณฑ์ พรีเมียมแก๊สโซฮอล์คุณภาพสูง ช่วยดูแลรักษาเครื่องยนต์ และช่วยคืนกำลังให้เครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะ จนเป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้ใช้รถสมรรถนะสูง (Hi Performance Cars) รถกลุ่มซุปเปอร์คาร์ รถพรีเมียม และรถยุโรป (Supercars / Premium Cars/ European cars) รวมถึงกลุ่มผู้ใช้รถเครื่องยนต์เบนซินทั่วไปที่ต้องการดูแลรักษาเครื่องยนต์เป็นพิเศษ

3) รางวัล Superbrands Thailand 2023 จากแบรนด์บางจาก และกาแฟอินทนิล โดย แบรนด์บางจากได้รับรางวัล Superbrands Thailand ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ในขณะที่แบรนด์กาแฟอินทนิลได้รับรางวัล Superbrands Thailand ต่อเนื่อง 3 ปี สะท้อนความสำเร็จในการสร้างแบรนด์ที่สามารถครองใจผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง

นายสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “รางวัลต่าง ๆ ที่บางจากฯ ได้รับเป็นบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับสินค้าและบริการเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่แตกต่าง สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ด้วยเป้าหมายของบางจากฯ ในการเป็น “จุดหมายปลายทางของคนทุกช่วงวัย” ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์น้ำมันคุณภาพสูง สะอาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการยกระดับการให้บริการเพื่อเติมเต็มความต้องการของลูกค้า บางจากฯ ไม่หยุดที่จะแสวงหาและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าให้สินค้าและบริการต่อลูกค้า”