EN

01 ธันวาคม 2566

โรงกลั่นน้ำมันบางจาก ศรีราชา เริ่มผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงกำมะถันต่ำ ตามมาตรฐานยูโร 5 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม

โรงกลั่นน้ำมันบางจาก ศรีราชา เริ่มผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงกำมะถันต่ำตามมาตรฐานยูโร 5 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป เพื่อร่วมบรรเทาปัญหามลภาวะ จากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 และลดมลพิษสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ทั้งนี้ น้ำมันเบนซินจะมีการปรับลดปริมาณกำมะถันต่ำกว่า 10 ส่วนในล้านส่วน (10 ppm) ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศลดลงอย่างมาก ขณะที่น้ำมันดีเซลจะมีการปรับลดปริมาณกำมะถันต่ำกว่า 10 ส่วนในล้านส่วน (10 ppm) และปรับปรุงคุณภาพ ทำให้ช่วยลดการระบายก๊าซไฮโดรคาร์บอนและออกไซด์ของไนโตรเจน ลดเขม่าจากการเผาไหม้ที่เกิดจากเครื่องยนต์สันดาป ลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ

โรงกลั่นน้ำมันบางจาก ศรีราชา เป็นโรงกลั่นแบบ Complex Refinery ในช่วงเดือนกันยายน 2566 ได้มีการดำเนินการติดตั้งและเชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่ ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานยูโร 5 และได้นำเทคโนโลยีกระบวนการผลิตใหม่ Polyshift™ ในการจัดการปริมาณ PAH ให้ต่ำลง นอกจากจะช่วยลดเขม่าไฮโดรคาร์บอนจากการเผาไหม้ที่เกิดจากเครื่องยนต์สันดาป และลดก๊าซออกไซด์ของซัลเฟอร์ และไนโตรเจนที่ปล่อยสู่บรรยากาศ ยัง ช่วยลดสารกำมะถัน และส่งผลต่อการลดค่าฝุ่น PM 2.5 นับเป็นการส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง