EN

11 ธันวาคม 2566

โรงกลั่นน้ำมันบางจาก ศรีราชา เปิดรับเรือน้ำมันดิบขนาดใหญ่ ระดับ Suezmax เป็นครั้งแรก

เพิ่มศักยภาพตอบรับการเพิ่มกำลังการผลิต ช่วยลดต้นทุนในการขนส่งน้ำมันดิบร่วมกับ โรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนง

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 โรงกลั่นน้ำมันบางจาก ศรีราชา ได้รับเรือบรรทุกน้ำมันดิบ ”Nordic Pollux” ซึ่งเป็นเรือประเภท Suezmax ขนาด 180,000 ตัน เป็นครั้งแรก ในการจัดส่งน้ำมันดิบ Qua Iboe (ปริมาณ 950,000 บาร์เรล) ที่บริษัท บีซีพี เทรดดิ้ง จำกัด ภายในกลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน จัดหาให้บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) โดยเรือเข้าที่ท่าเรือกลางทะเล (Multi-Buoy Moorings) ของบริษัท ฯ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการปรับปรุงอุปกรณ์และทดสอบการเทียบเรือโดยใช้แบบจำลอง (ARIANE™ Mooring Simulation and Analysis) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและความปลอดภัย เพื่อให้สามารถรับเรือขนาดใหญ่ประเภท Suezmax ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เรือ Suezmax เป็นเรือขนส่งน้ำมันดิบระยะไกลหรือข้ามทวีปที่สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ 120,000 – 200,000 DWT (Deadweight Tonnage) ซึ่งเป็นน้ำหนักรวมของน้ำมันดิบและเชื้อเพลิงของเรือที่สามารถบรรทุกได้ นับเป็นขนาดของเรือที่ใหญ่ที่สุด ที่สามารถผ่านคลองสุเอซ ประเทศอียิปต์ได้ โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการรับเรือบรรทุกน้ำมันดิบที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนี้ แสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้รองรับการเพิ่มกำลังการผลิตของโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ศรีราชา อีกทั้งสะท้อนประสิทธิภาพและมาตรฐานในการจัดหาและขนส่งน้ำมันดิบจากการผนึกกำลังทางธุรกิจร่วมกันกับกลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน