EN

20 ธันวาคม 2566

Carbon Markets Club กลุ่มบริษัทบางจาก และ 4 โรงแรมดังย่านราชประสงค์-สุขุมวิทในเครือ ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จัดโครงการ Stay for Santa

นำร่องชดเชยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ส่วนบุคคลให้กับผู้เข้าพักในช่วงเทศกาลปีใหม่ เชิญชวนร่วม “ลด ละ เริ่ม” ส่งความสุขเพื่อโลกยั่งยืน

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และประธาน Carbon Markets Club นายฉัตรชัย ลอยบัณดิษฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุน บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดย นายเซบาสเตียน เฟรเดริก ซาลมอน รองประธานอาวุโส สายปฏิบัติการโรงแรม พร้อมด้วย นางสาวรุ่งทิพย์ เพ็ญพันธุ์ รองประธานสายพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร โรงแรมในเครือ ดิ เอราวัณ กรุ๊ป ผู้บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก ผู้บริหารและผู้จัดการโรงแรมในเครือดิ เอราวัณ กรุ๊ป จัดโครงการ “Stay for Santa” นำร่องชดเชยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผู้เข้าพักโรงแรมในเครือ ดิ เอราวัณ กรุ๊ป 4 แห่ง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2566 ถึง 2 มกราคม 2567 เป็นระยะเวลา 10 คืน เพื่อส่งมอบความสุข มอบของขวัญให้กับโลก

โครงการ Stay for Santa จะมีการสื่อสารเพื่อสร้างการตระหนักรู้ให้กับผู้เข้าพักและผู้ใช้บริการโรงแรม ถึงการท่องเที่ยวอย่างรู้คุณค่า คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเข้าพักและท่องเที่ยว เชิญชวนให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม “ลด ละ เริ่ม” ลด รอยเท้าคาร์บอน ละ การสร้างภาระต่อสิ่งแวดล้อม เริ่ม ได้วันนี้และทุกๆ วัน ผ่านสื่อภายในโรงแรม สื่อออนไลน์ของ ทั้งโรงแรมและ Carbon Markets Club เพื่อช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ระหว่างการเข้าพักโรงแรม รวมถึงในชีวิตประจำวัน ให้ได้มากที่สุด

Carbon Markets Club กลุ่มบริษัทบางจาก และ ดิ เอราวัณ กรุ๊ปร่วมกันขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำ ด้วยการริเริ่มโครงการ Stay for Santa เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นโครงการต้นแบบที่ช่วยกระตุ้นให้ภาคธุรกิจเอกชนอื่น ๆ และภาคประชาชน ได้ให้ความสำคัญในการริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกให้แพร่หลายยิ่งขึ้น โดยมีโรงแรมชั้นนำในเครือ ดิ เอราวัณ กรุ๊ป เข้าร่วมโครงการนำร่องการชดเชยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผู้เข้าพักโรงแรม 4 แห่ง ได้แก่ 1) โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ 2) โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ 3) โรงแรมคอร์ทยาร์ด โดย แมริออท กรุงเทพ และ 4) โรงแรมเมอร์เคียว สุขุมวิท 24

สำหรับปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ยังเหลือที่อาจจะยังลดได้ยาก บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จะชดเชยการปล่อยคาร์บอนของผู้เข้าพักในโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการฯ ด้วยคาร์บอนเครดิต TVER ของบริษัทบีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ผ่าน Carbon Markets Club เพื่อช่วยชดเชยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ส่วนบุคคลให้กับผู้เข้าพักโรงแรมในช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้ เป็นการเข้าพักด้วยรักษ์โลก รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และร่วมสร้างความยั่งยืนให้โลก เพื่อส่งต่อโลกที่สวยงามให้คนรุ่นต่อๆ ไปสามารถใช้ชีวิตประจำวันและเดินทางได้อย่างมีความสุข