EN

26 ธันวาคม 2566

ผู้บริหารบางจากฯ ร่วมผลักดันนวัตกรรมด้านพลังงานรุ่นเยาว์ ผ่านเวทีการประกวด The Young Energy Designer 2023

เมื่อเร็วๆ นี้ นางนฤพรรณ สุธรรมเกษม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานยุทธศาสตร์องค์กรและความยั่งยืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสุดยอดนักออบแบบนวัตกรรมด้านพลังงานรุ่นเยาว์ จากการประกวด The Young Energy Designer Awards 2023 โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โดยมีนางสาวอรพินทร์ เพชรทัต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพลังงาน เป็นประธานมอบรางวัล ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

การประกวด The Young Energy Designer 2023 ได้จัดขึ้นเป็นปีแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักออกแบบนวัตกรรมด้านพลังงานรุ่นเยาว์ และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของชุมชนด้วยองค์ความรู้

ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมีเยาวชนร่วมส่งผลงานเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 49 ทีม กว่า 50 ผลงาน