EN

10 มกราคม 2567

กลุ่มบริษัทบางจาก วางศิลาฤกษ์ หน่วยผลิตน้ำมันอากาศยานยั่งยืน (SAF) แห่งแรกในไทย

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ก่อสร้างหน่วยผลิตน้ำมันอากาศยานยั่งยืน (SAF) ในพื้นที่ 8.9 ไร่ ภายในพื้นที่โรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนง โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จ พระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมคณะสงฆ์ ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ ในการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์

หน่วยผลิตน้ำมันอากาศยานยั่งยืน (SAF) ของกลุ่มบริษัทบางจากเป็นหน่วยผลิตน้ำมันอากาศยานยั่งยืนแห่งแรกในประเทศไทย ดำเนินการโดยบริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด นำน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วจากครัวเรือนและ ภาคธุรกิจผ่านโครงการ “ทอดไม่ทิ้ง” และช่องทางอื่น ๆ มาผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนและน้ำมันแนฟธายั่งยืน ประกอบไปด้วย 2 หน่วยหลักคือ หน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำมันใช้แล้ว (Pretreating Unit, PTU) และหน่วยผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel Unit, SAFU) คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและสามารถเริ่มผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนได้ภายในไตรมาส 1 ปี 2568 มีกำลังการผลิต 1,000,000 ลิตรต่อวัน