EN

03 เมษายน 2567

ผู้บริหารบางจากฯ ร่วม Non-Deal Roadshows อัพเดทและพบปะนักลงทุนต่างประเทศ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นางสาวภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรม Non-Deal Roadshow ของบริษัท Credit Lyonnais Securities Asia หรือ CLSA โดยได้นำเสนอข้อมูล กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ โอกาสในการเติบโต ความสามารถในการบริหาร การแข่งขันของกลุ่มบริษัทบางจากแก่ผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในประเทศอังกฤษ ซึ่งได้รับความสนใจจากกองทุนที่มีแนวทางการลงทุนทั้งแบบ Value Investment และ Growth Investment เป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ นางสาวภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ ยังได้ร่วมกิจกรรม Non-Deal Roadshow กับบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์เพื่อพบปะ ให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนมุมมองการเติบโตธุรกิจแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของบริษัทฯ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

การเข้าร่วมกิจกรรม Non-Deal Roadshow ของบางจากฯ เป็นการสร้างโอกาสในการพบปะนักลงทุนต่างประเทศ ช่วยให้นักลงทุนเข้าใจบริษัทฯ มากขึ้น สร้างความเชื่อมั่นและขยายฐานนักลงทุนในต่างประเทศ