EN

04 เมษายน 2567

บางจากฯ ร่วมสร้างโอกาสให้ธุรกิจ SME มีช่องทางจำหน่ายสินค้า ร่วมงาน Matching D จับคู่เจรจาที่ดีกับ DBD

นายเสรี อนุพันธนันท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน Matching D จับคู่เจรจาที่ดีกับ DBD จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (DBD) โดยมี นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน ณ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

บางจากฯ เป็นหนึ่งในพันธมิตรประเภทสถานีบริการน้ำมัน ที่ได้รับเชิญเข้าโครงการร่วมเจรจาจับคู่กับธุรกิจ SME ด้วยมีทำเลที่มีศักยภาพในการจำหน่ายสินค้าและบริการ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME ได้มีโอกาสเข้าถึงตลาดของผู้บริโภคที่หลากหลาย มีสถานที่จำหน่ายสินค้าผ่านสถานีบริการน้ำมัน ตามวัตถุประสงค์ของกระทรวงพาณิชย์ที่จะสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการเงินเพื่อผลักดันการเติบโตของธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อย และขนาดเล็ก (MSME) ซึ่งเป็นหน่วยเศรษฐกิจที่มีความสำคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ในงานดังกล่าว มีธุรกิจจำนวนกว่า 100 ราย ร่วมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) อาทิ ผู้ประกอบการ SME ผู้ประกอบการชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ ผู้ประกอบการ ฟู้ดทรัค สมาชิกเครือข่าย MOC biz club โดยจะมีการนำสินค้าของตนเองมานำเสนอต่อร้านค้าปลีกสมัยใหม่ และ สถานีบริการน้ำมัน เพื่อพิจารณาคัดสรรสินค้าไปจำหน่ายในร้านค้าสะดวกซื้อ หรือร้านกาแฟที่ตั้งอยู่ในสถานีบริการน้ำมัน รวมทั้งมีการเจรจาธุรกิจนำธุรกิจแฟรนไชส์มานำเสนอให้ผู้สนใจ สามารถนำไปเปิดจำหน่าย พร้อมกับได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ เช่น ค่าเช่าพื้นที่ในอัตราพิเศษ