EN

11 เมษายน 2567

“สนุกคิดส์ วันปิดเทอม” บางจากฯ สนับสนุนการเรียนรู้ จัดกิจกรรมเติมความสุขให้เยาวชน

นางกลอยตา ณ ถลาง รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการ “สนุกคิดส์ วันปิดเทอม” หรือ Bangchak Kids Camp โครงการที่จัดขึ้นเพื่อเปิดประสบการณ์ให้กับเยาวชนอายุ 9-14 ปีที่อาศัย ในชุมชนรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนง ได้ใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียนอย่างมีคุณค่าและได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เป็นเวลา 3 วัน ที่โรงกลั่นน้ำมัน บางจาก พระโขนง และอรุณฟาร์มวิลเลจ อำเภอบางแสน จังหวัดชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

โครงการ "สนุกคิดส์ วันปิดเทอม" ซึ่งได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 (ยกเว้นปีที่มีสถานการณ์โควิด-19) มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้นอกห้องเรียน พัฒนาทักษะทางด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจของเยาวชน ส่งเสริมให้เยาวชนได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าและสร้างแรงบันดาลใจ ในการเรียนรู้ มีเยาวชนร่วมกิจกรรมรวม 60 คน จาก 10 ชุมชน

โดยตลอด 3 วัน ของโครงการฯ น้องๆ เยาวชนได้ทำความรู้จัก สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ร่วมกิจกรรมและเกมที่สนุกสนานหลากหลายรูปแบบ และได้รับประสบการณ์นอกสถานที่ ณ อรุณฟาร์มวิลเลจ พร้อมถอดบทเรียนสรุปกิจกรรม โดยมีพี่ ๆ พนักงานบางจากจิตอาสาร่วมเป็นพี่เลี้ยงเติมเต็มความสุขในช่วงปิดภาคเรียนให้กับน้องๆ