EN

18 มิถุนายน 2567

บางจากฯ ติดอันดับ Fortune Southeast Asia 500 บริษัทชั้นนำ 500 อันดับแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากการประกาศรายชื่อโดยฟอร์จูน (Fortune) ครั้งแรกในปี 2567

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการประกาศให้เป็นหนึ่งใน Fortune Southeast Asia 500 ซึ่งเป็นการจัดอันดับบริษัทชั้นนำ 500 แห่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งแรกของนิตยสารฟอร์จูน (Fortune) โดยบางจากฯ ได้รับการจัดอันดับอยู่ในลำดับที่ 24

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในนามของบางจากฯ ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารฟอร์จูนอยู่ใน 25 อันดับแรก (Top 25) ของ 500 บริษัทชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและการขยายธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดดเด่นจากกลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจที่หลากหลาย สะท้อนความมุ่งมั่นในการให้ความสำคัญกับความยั่งยืน นวัตกรรมสีเขียว และความเป็นเลิศในทุกๆ ด้าน เน้นการสร้างสมดุลของความมั่นคงทางพลังงาน ความยั่งยืนและการเข้าถึงพลังงานของประเทศ และเป็นผลจากความทุ่มเทของผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจ ที่ล้วนมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนบางจากฯ ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ผมขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้”

Fortune 500 Southeast Asia เป็นการจัดอันดับบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยนิตยสารฟอร์จูน สื่อธุรกิจที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เริ่มต้นจัดทำครั้งแรกในปี 2567 เพื่อเผยแพร่รายชื่อ 500 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พิจารณาจากเกณฑ์รายได้ของบริษัทในแต่ละปี ฟอร์จูนให้ความสำคัญกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากภูมิภาคนี้ได้มีความสำคัญมากขึ้นในเศรษฐกิจโลกจากการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานการผลิต และเป็นภูมิภาคที่มีพัฒนาการระบบเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว การที่บางจากฯ ได้รับเลือกให้ติดอันดับทรงเกียรตินี้ ตอกย้ำถึงศักยภาพความแข็งแกร่งของบริษัทฯ ในฐานะผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในภูมิภาค