EN

03 กรกฎาคม 2558

บางจากฯ จับมือ ธ.ก.ส. ลดราคาน้ำมัน 30 สต./ลิตร ช่วยเหลือเกษตรกร


บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดโครงการ ”ส่วนลดพิเศษเมื่อเติมน้ำมันบางจากด้วยบัตรสินเชื่อเกษตรกร” เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการลดต้นทุนการผลิตให้แก่พี่น้องเกษตรกร โดยมอบส่วนลดน้ำมันลิตรละ 30 สตางค์ ให้กับผู้ถือบัตรสินเชื่อเกษตรกร ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากทั่วประเทศที่รับบัตรสินเชื่อเกษตรกรตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2558 

อนึ่ง ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกรมาตั้งแต่ปี 2555 เพื่อใช้ซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เช่น ปุ๋ย, เมล็ดพันธุ์, น้ำมัน ฯลฯ ปัจจุบันมีเกษตรกรผู้ถือบัตรสินเชื่อเกษตรกรประมาณ 4.2 ล้านราย