EN

13 กรกฎาคม 2558

บางจากฯ จับมือ ธ.ก.ส. ลดราคาน้ำมันลิตรละ 30 สตางค์ ให้เกษตรกร


นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บางจากฯ ได้จับมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มอบส่วนลดน้ำมันทุกชนิดลิตรละ 30 สตางค์ ให้กับเกษตรกรผู้ถือบัตรสินเชื่อ ธ.ก.ส. กว่า 4  ล้านราย เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้พี่น้องเกษตรกร ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากที่รับบัตรสินเชื่อเกษตรกร มากถึง 540 แห่ง ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยให้วงเงินเติมน้ำมันเพื่อรับส่วนลดต่อบัตรสูงสุดถึง 100,000 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการ 6 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ บางจากฯ เข้าร่วมโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกรของ ธ.ก.ส. มาตั้งแต่ปี 2555 เพื่อแบ่งเบาภาระดอกเบี้ยช่วยเหลือเกษตรกร และที่ผ่านมาเกษตรกรผู้ถือบัตรสินเชื่อ ธ.ก.ส. เลือกเติมน้ำมันบางจากมากที่สุด เมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ ที่เข้าร่วมโครงการ

นายชัยวัฒน์กล่าวต่อไปว่า บางจากฯ เป็นบริษัทน้ำมันไทยที่มีนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ด้วยการดำเนินธุรกิจที่เอื้อประโยชน์สังคมไทย โครงการหนึ่งที่ทำมาตั้งแต่ปี 2533 คือ สนับสนุนให้ชุมชนและสหกรณ์ดำเนินกิจการปั๊มน้ำมันชุมชน โครงการนี้มีพื้นฐานจากการที่ชุมชน สหกรณ์ ต้องการใช้น้ำมันในการเกษตรอยู่แล้ว รวมทั้งมีความพร้อมเรื่องพื้นที่ ดังนั้นบางจากฯ จึงเข้าไปสนับสนุนให้ชุมชนดำเนินกิจการปั๊มน้ำมัน โดยให้ความช่วยเหลือในการออกแบบก่อสร้าง การบริหารจัดการและส่งมอบผลิตภัณฑ์น้ำมันคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ปั๊มชุมชนบางจากประสบความสำเร็จ มีความแข็งแรงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันมีจำนวน 619 แห่ง ให้บริการและปันผลกลับสู่ชุมชนกว่า 1 ล้าน 2 แสนครอบครัว

นอกจากนั้น บางจากฯ ยังมีโครงการสนับสนุนนำผลผลิตทางการเกษตรที่บางครั้งออกมามากในช่วงฤดูกาลนั้นๆ จนประสบกับภาวะราคาตกต่ำ เช่น ไข่ไก่ มะนาว หอม กระเทียม ข้าว ฯลฯ โดยนำมาเป็นของสมนาคุณลูกค้าที่เติมน้ำมันบางจาก ช่วยรองรับผลผลิตทางการเกษตรในภาวะราคาตกต่ำ และสร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชนพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน