EN

24 สิงหาคม 2558

บางจากฯ ร่วมเป็นเครือข่ายอนาคตไทย รณรงค์ “อย่าให้ใครว่าไทย”


นายวัฒนา โอภานนท์อมตะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และฉวีวรรณ เกียรติโชคชัยกุล ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทน บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นเครือข่ายอนาคตไทย รณรงค์โครงการ “อย่าให้ใครว่าไทย” เพื่อส่งเสริมให้คนไทยปรับเปลี่ยนค่านิยมผิดๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยมี ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองประธานกรรมการ มูลนิธิมั่นพัฒนา เป็นประธาน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็วๆ นี้