EN

04 กันยายน 2558

วันนี้เติมบางจากฯ รับคะแนน 3 เท่า


บางจากฯ มอบคะแนนสะสมพิเศษ 3 เท่า สำหรับสมาชิกบัตรแก๊สโซฮอล์คลับ และดีเซลคลับ ที่เติมบางจาก E20, E85 และไฮดีเซล วันนี้ – 31 ตุลาคม 2558 ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากทั่วประเทศ เพื่อรณรงค์ให้คนไทยใช้พลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่อง   

บัตรบางจากแก๊สโซฮอล์คลับ และดีเซลคลับ จัดทำขึ้นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของผู้ใช้รถ โดยปกติใช้รับคะแนนสะสมทุกครั้งที่เติมบางจากแก๊สโซฮอล์ และไฮดีเซล เมื่อสะสมครบ 500 คะแนน สามารถใช้เป็นส่วนลด 100 บาท ในการเติมน้ำมันครั้งต่อไปได้ทันที หรือใช้เป็นส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าและบริการร้านค้าในเครือบางจาก