EN

16 พฤศจิกายน 2558

บางจากฯ จับมือ กบข. มอบส่วนลดน้ำมันให้สมาชิก


นายพงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์ (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และนายสมบัติ นราวุฒิชัย (ขวา) เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ถ่ายภาพร่วมกัน ณ สถานีบริการน้ำมันบางจาก สาขาอุดมสุข 45 เพื่อแนะนำโครงการบัตรสมาชิกบางจาก – กบข. ที่มอบส่วนลดสะสม 25 สตางค์/ลิตร เมื่อเติมบางจากแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด และ 10 สตางค์/ลิตร เมื่อเติมบางจากไฮดีเซล ให้กับผู้ถือบัตร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.gpf.or.gh