EN

01 กันยายน 2560

บางจากฯ รับรางวัลด้านความปลอดภัยระดับประเทศ


นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2560 ระดับประเทศ ปีที่ 1 (ทอง) แก่ร้อยตรีเอนก เอกนิคม ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเทคนิคและความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม  ผู้แทนบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่สถานประกอบกิจการ ที่มีระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานที่ได้มาตรฐานสากลตามที่เกณฑ์กำหนด ในงาน Thailand Labour Management Excellence Award 2017 จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยมีนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้