EN

01 กุมภาพันธ์ 2559

บางจากฯ ขยายลงทุน ซื้อโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ จาก SunEdison Japan 198 เมกะวัตต์


นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบางจากฯ มีมติให้บริษัท บีซีพีจี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบางจากฯ เข้าซื้อกิจการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นทั้งหมดของกลุ่ม SunEdison Japan มูลค่า 9,626 ล้านเยน หรือประมาณ 2,915 ล้านบาท ที่ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนา ก่อสร้าง และบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ที่มุ่งเน้นด้านโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลัก โดยปัจจุบันมีโครงการที่เปิดดำเนินการแล้วจำนวน 4 โครงการ กำลังการผลิตรวม 13 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ กำลังการผลิตรวม 27 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่าง
การพัฒนาอีก 158 เมกะวัตต์

“การเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของบีซีพีจีในการขยายฐานการเติบโตมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในระดับภูมิภาค ตามที่บางจากฯ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจสำรวจและผลิตน้ำมันปิโตรเลียม ในปี 2557 ด้วยมีเป้าหมายที่จะสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของชาติ และขยายการลงทุนสู่ธุรกิจใหม่เพื่อสร้างความต่อเนื่องและความยั่งยืนแก่กิจการ” นายชัยวัฒน์ กล่าว

ด้านนายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีซีพีจี จำกัด กล่าวว่า การเข้าซื้อกิจการ SunEdison Japan เป็นการขยายกิจการของบีซีพีจี ในด้านกำลังการผลิตไฟฟ้าและทางด้านภูมิศาสตร์ ซึ่งจะทำให้บีซีพีจีมีฐานที่สำคัญในภูมิภาคเพื่อรองรับการขยายการลงทุนไปยังประเทศอื่นๆ ตามเป้าหมายการขยายขนาดธุรกิจ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2559 ซึ่งภายหลังจากการเข้าทำรายการเสร็จสิ้นแล้ว จะสามารถเริ่มรับรู้รายได้บางส่วนได้ทันที และจะส่งผลให้บีซีพีจี มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีกำลังการผลิตเป็น 410 เมกะวัตต์

นายเนโตชิ คูริยามา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซันเอดิสัน เจแปน จำกัด กล่าวว่า บริษัทยังคงขยายการลงทุนไปยังโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงธุรกิจพลังงานทดแทนอื่นๆในประเทศญี่ปุ่นอีก ด้วยศักยภาพทั้งด้านบุคคลากร การออกแบบก่อสร้าง การบำรุงรักษา การพัฒนาธุรกิจ ตลอดจนบุคคลากร ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในตลาดพลังงานหมุนเวียน

อนึ่ง บริษัท บีซีพีจี จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้น
เมื่อเดือนสิงหาคม 2558 ซึ่งถือหุ้นโดยบางจากฯ ทั้งหมด ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทดแทน และเป็นเจ้าของโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบางจากฯ และบริษัทย่อย ที่มีกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 
180 เมกะวัตต์ มีกำลังการผลิตจำหน่าย 118 เมกะวัตต์ ซึ่งจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาค (กฟภ.) และมีเป้าหมายที่จะก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าในระดับภูมิภาค