EN

02 พ.ย. 2563

เติมน้ำมันบางจาก รับน้ำดื่มลายเมืองไทย 4 ภาค 1.5 ลิตร 2 ขวด

บางจากฯ ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยอย่างต่อเนื่อง สมนาคุณลูกค้าด้วยน้ำดื่มลายเมืองไทย 4 ภาค ฟรี 2 ขวด มูลค่า 30 บาท เมื่อเติมบางจากไฮดีเซล S, B7, B20 S และ E20 S EVO ทุก 600 บาท ตั้งแต่ 1 พ.ย. 63 - 31 ธ.ค. 63 (หรือจนกว่าของหมด) ณ สถานีบริการน้ำมันบางจากที่ร่วมรายการ น้ำดื่มลายเมืองไทย 4 ภาค ออกแบบลวดลายโดยกะปิ กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ ชื่อดังของเมืองไทย ผู้ใช้รถเติมที่สถานีบริการน้ำมันบางจากในภาคไหนรับน้ำดื่มลายภาคนั้น มี 4 ลายให้สะสม ดูรายละเอียดได้ที่ www.bangchakmarketplace.com