EN

27 พ.ย. 2563

บางจากฯ รับรางวัลพระราชทาน สาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ Thailand Corporate Excellence Awards 2020 สาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Excellence ซึ่งมอบให้กับองค์กรที่มีผลคะแนนรวมสูงสุดจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงในสาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีนายกรัฐมนตรีให้เกียรติร่วมงาน