EN

31 สิงหาคม 2564

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ - บางจากฯ ร่วมพัฒนานวัตกรรมและงานบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการพัฒนานวัตกรรมและงานบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และบริษัท บางจากฯ เพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม เสริมสร้างระบบสุขภาพและ ความมั่นคงทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ ครอบคลุมด้านงานวิชาการ การบริหารประชาสัมพันธ์และการตลาด พร้อมต่อยอดสู่ความร่วมมือในระยะยาว เพื่อให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนต่อไป