EN

28 เมษายน 2565

บางจากฯ บีบีจีไอ จับมือ ธนโชค ออย ไลท์ รุกผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนจากน้ำมันพืชใช้แล้วเป็นรายแรกในประเทศไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ตอบโจทย์ BCG Economy ครบวงจร

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท บางจากฯ และ นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดหาวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ สร้างหน่วยผลิตและ จัดจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพแบบยั่งยืน ร่วมกับ นายธนวัฒน์ ลินจงสุบงกช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนโชค ออย ไลท์ จำกัด ผู้มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการน้ำมันพืชใช้แล้วชั้นแนวหน้าของประเทศมากว่า 40 ปี เตรียมจัดตั้งหน่วยผลิตใหม่ในโรงกลั่นน้ำมันบางจาก เพื่อรองรับกระบวนผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel หรือ SAF) จากน้ำมันพืชใช้แล้วเป็นรายแรกในประเทศไทย รวมถึงผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ทั้งในและต่างประเทศ โดยเบื้องต้น มีแผนเริ่มผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนด้วยกำลังการผลิตสูงสุดประมาณ 1,000,000 ลิตรต่อวัน ในเร็ว ๆ นี้

น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) เป็นทางเลือกเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ทั่วโลกกำลัง ให้ความสนใจเนื่องจากตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นั้นมีอัตราการปล่อยคาร์บอนน้อยกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลถึง 80% จากการที่ประเทศไทยมีอัตราการบริโภคน้ำมันพืชสูงประมาณ 900,000 ตันต่อปี ซึ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นโอกาสที่ดีในการนำน้ำมันพืชใช้แล้วมาต่อยอดเพื่อตอบโจทย์ความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวสูง ทั้งยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมาย Net Zero GHG Emissions ในปี ค.ศ. 2050 ของกลุ่มบางจากฯ และยังสอดรับกับโมเดลเศรษฐกิจ "BCG" หรือ Bio-Circular-Green Economy เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่รัฐบาลให้ความสำคัญ อย่างครบวงจร