EN

10 พฤศจิกายน 2566

จิตวิญญาณที่ไม่หยุดนิ่ง สร้างทุกสิ่งให้เป็นไปได้

สะท้อนตัวตนของบางจากฯ ผ่านภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่

เรื่องราวของเด็กชายตัวเล็ก ๆ ที่จะช่วยปลุกพลังความคิดและสร้างแรงบันดาลใจ เมื่อไม่หยุดความพยายาม ก็สามารถสร้างสรรค์พลังอย่างไม่สิ้นสุด

ใจความสำคัญที่สะท้อนผ่านภาพยนตร์โฆษณาชิ้นล่าสุดของบางจากฯ “จิตวิญญาณที่ไม่หยุดนิ่ง” ในโอกาสย่างเข้าปีที่ 40 ของการดำเนินธุรกิจ ตลอดเส้นทางของการดำเนินธุรกิจ

บางจากฯ ได้ปรับตัวให้เข้ากับบริบทแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะรังสรรค์สิ่งใหม่ ๆ จนทำให้ในวันนี้ บางจากฯ ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างมั่นคงผ่านการดำเนินงานใน 5 กลุ่มธุรกิจหลัก จากธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและธุรกิจการตลาด ขยายสู่ธุรกิจธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ และธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ และเมื่อปลายปี 2565 ได้ปรับตราสัญลักษณ์องค์กรใหม่ เพื่อสะท้อนวิสัยทัศน์ในการ “รังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว” และสื่อการขับเคลื่อนไปข้างหน้า ไม่หยุดที่จะขยับขยาย พัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่อง

ก้าวสู่ปีที่ 40 ด้วยจิตวิญญาณที่ไม่หยุดนิ่ง

วันนี้บางจากฯ กำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 40 เป็นการเดินทางสู่บทใหม่ของการเติบโต ได้จัดทำภาพยนตร์โฆษณา “จิตวิญญาณที่ไม่หยุดนิ่ง” ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านเด็กชายตัวเล็ก ๆ คนหนึ่งที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและลงมือทำตามความฝันเพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ต่างกับพลังขับเคลื่อนและจิตวิญญาณของบางจากฯ และความร่วมมือกันของแต่ละกลุ่มธุรกิจของบางจากฯ ที่มุ่งมั่นรังสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้เป็นไปได้

สำหรับบางจากฯ การสร้าง ‘สมดุล’ เป็นตัวตนที่สำคัญของแบรนด์เสมอมา ไม่ว่าจะเป็นการรักษาสมดุลระหว่างมูลค่าในการดำเนินธุรกิจ และคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมและสังคม สมดุลเรื่อง ESG ที่คำนึงถึง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อทุกภาคส่วน รักษาสมดุลระหว่างความท้าทายด้านพลังงาน รวมถึงการสร้างสมดุลของธุรกิจ

สมดุลธรรมชาติ สรรค์พลังไม่สิ้นสุด

เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับตัวตนของแบรนด์ให้ชัดเจนขึ้น ตอกย้ำคุณค่าที่มอบให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่มากกว่าการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืน แต่เป็นการนำสมดุลธรรมชาติ มาสรรค์สร้างสิ่งใหม่ๆ อย่างไม่รู้จบ จึงเป็นที่มาของแนวคิด “Greenovate to Regenerate สมดุลธรรมชาติ สรรค์พลังไม่สิ้นสุด” ซึ่งสะท้อนความเป็นตัวตนที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในวันนี้ของบางจากฯ ไม่ว่าจะเป็นการสรรค์สร้างพลังงานใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด รวมถึงพลังที่เติมให้กับชีวิตในทุก ๆ วัน (Regenerative Power) หรือการไม่หยุดนิ่งทางความคิด เพื่อสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ ๆ นวัตกรรมต่าง ๆ ไม่รู้จบ (Regenerative Innovation) รวมถึงการสร้างสังคม สิ่งแวดล้อม และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและสังคมโดยรอบ สร้างความสุขที่ยั่งยืน (Regenerative Life)

จิตวิญญาณที่ไม่หยุดนิ่ง

ภาพยนตร์โฆษณาที่เล่าถึงเด็กชายคนหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่ไร้แสงอาทิตย์ส่องถึง เขาอยากให้น้องสาวที่ป่วยอยู่ได้มีโอกาสเห็นแสงอาทิตย์ ได้เห็นความงามของ “ดอกไม้” ที่เคยเห็นเพียงแต่ภาพในหนังสือ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำความฝันนั้นให้สำเร็จ เด็กชายจึงแบกกระจกเดินขึ้นไปบนยอดเขาด้วยหวังว่าจะให้กระจกนั้นสะท้อนแสงอาทิตย์และส่องสว่างมายังหมู่บ้าน ให้น้องสาวและทุกคนได้เห็นแสงอาทิตย์ แต่แสงนั้นเกิดขึ้นเพียงชั่วครู่และดับไป

ติดตามเรื่องราวต่อได้ที่ Youtube/bangchak