EN

07 มิถุนายน 2567

ร่วม “ลดขยะต้นทางกับบางจากฯ”

เพื่อส่งต่อโลกที่สวยงามและยั่งยืนให้ลูกหลานของเรา

การจากไปของ “มาเรียม” พะยูนน้อยขวัญใจคนไทยในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งสุดท้ายได้จากโลกนี้ไปก่อนเวลาอันควร ด้วยสาเหตุจากเศษพลาสติกที่อุดตันลำไส้ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจุดประกายให้คนไทยตื่นตัวในการลดการ ใช้พลาสติกและลดขยะพลาสติก ซึ่งบางจากฯ ก็ได้รวบรวมโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินอยู่ในขณะนั้น เพื่อลดปริมาณขยะจากต้นทางและการจัดการขยะอย่างถูกวิธี มาเชิญชวนคนไทย “ลดขยะต้นทางกับบางจากฯ” นับตั้งแต่ปี 2562 ที่ “มาเรียม” จากไป

ขอบคุณภาพจากกรมทรัพยากรทางทะเลยและชายฝั่ง


5 ปีผ่านไป หลาย ๆ โครงการก็ยังดำเนินอยู่ บวกกับโครงการใหม่ ๆ ที่เพิ่มเข้ามา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้พื้นที่ปั๊มบางจากให้เป็นประโยชน์ เช่น เป็นจุดรวบรวมขยะกำพร้าสัญจร กับ N15 เทคโนโลยี เพื่อนำไป เข้าสู่กระบวนการคัดแยกและกำจัดอย่างถูกวิธี รวมทั้งการรวบรวมขยะกำพร้าจากโรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนง และอาคารสำนักงานใหญ่ เพื่อนำไปทำเป็นเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหินในเตาเผาปูนซีเมนต์ แทนการฝังกลบ ร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตรในโครงการ "Green Shelter เก็บกล่องสร้างบ้าน" ริเริ่มโดยบริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด เชิญชวนให้ประชาชนส่งมอบกล่องเครื่องดื่มยูเอชทีที่ใช้แล้ว เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นแผ่นหลังคา อีโคบริค และวัสดุสร้างบ้าน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก และ เป็นจุดรวบรวมน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วไปทำน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน SAF ผ่าน โครงการ "ทอดไม่ทิ้ง" ลดการทิ้งน้ำมันไม่ถูกสุขลักษณะ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการช่วยสร้างห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนให้กับน้ำมันใช้แล้ว

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกของเยาวชนผ่านโครงการที่มุ่งเน้นการจัดการขยะในโรงเรียน เช่น โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Eco-School) ร่วมกับ สำนักงานเขตพระโขนง และสำนักงานเขตบางนา โครงการ รักษ์ ปัน สุข จูเนียร์ คัดแยกขยะเพื่อนำไปรีไซเคิล สนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน ในโรงเรียนรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนงร่วมกับบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิใบไม้ปันสุข

ล่าสุด ร้านอินทนิล ร้านกาแฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกลุ่มบริษัทบางจากที่มีเครือข่ายกว่า 1,020 สาขา ได้ รณรงค์ลดขยะและให้หลอดเมื่อขอเท่านั้น เพื่อช่วยลดขยะที่ไม่จำเป็น โดยอินทนิลใช้แก้วรูปแบบฝายกดื่ม เพื่อลดการใช้หลอด ต่อยอดจาก "โครงการแก้วเพาะกล้า" ที่ดำเนินมาตั้งแต่ปี 2562 ชวนลูกค้านำแก้วมาคืน เพื่อนำไปมอบให้กับกรมป่าไม้และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการเพาะพันธุ์ต้นกล้าลดการสร้างขยะ และ ให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลก

นอกจากนี้ บางจากฯ ยังดำเนินการอย่างจริงจังภายในองค์กร เช่น ลดการใช้กระดาษพิมพ์งาน ใช้วัสดุ ที่ย่อยสลายได้แทนพลาสติก ใช้แก้วส่วนตัวแทนการใช้แก้วที่ใช้แล้วทิ้ง นโยบาย Zero Foam งดใช้ถุงพลาสติก ในห้องอาหารพนักงาน แยกขยะนำมาทิ้งที่ส่วนกลาง ฯลฯ

“ลดขยะต้นทางกับบางจากฯ” เชิญชวนให้ทุกคนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องใกล้ตัวที่เริ่มต้นได้ง่าย ๆ เพื่อช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกและขยะอื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว เพื่อร่วมส่งต่อโลก ที่น่าอยู่ ให้กับลูกหลาน

5 ปีหลังการสูญเสีย "มาเรียม" พะยูนน้อยขวัญใจคนไทย บางจากฯ ยังมุ่งมั่นเชิญชวนทุกคนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในเรื่องใกล้ตัวที่เริ่มต้นได้ง่าย ๆ ด้วยการ “ลดขยะต้นทางกับบางจากฯ” ผ่านโครงการต่าง ๆ เพื่อร่วมส่งต่อโลก ที่น่าอยู่ให้กับลูกหลานของเรา

ทอดไม่ทิ้ง

ในปี 2566 รวบรวมน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วผ่านโครงการ “ทอดไม่ทิ้ง” ได้ประมาณ 137,500 ลิตร เพื่อนำไปผลิต SAF และได้มีการขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน สามารถรวบรวมน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วผ่านจุดรับซื้อที่สถานีบริการบางจาก 162 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงจุดรับน้ำมันจากพันธมิตรหลากหลายองค์กร รวมกว่า 1,000 ราย ได้ประมาณวันละ 400,000 ลิตร

แยกขยะ ในสถานีบริการบางจาก

เชิญชวนประชาชนทิ้งขยะให้ถูกประเภท เพื่อการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ โดยบางจากฯ จัดเตรียม ถังขยะแต่ละประเภท อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ และปลูกฝังจิตสำนึกสู่พนักงานผู้ให้บริการในสถานีบริการน้ำมันในการจัดการขยะทุกประเภท

แก้วเพาะกล้า

โดยความร่วมมือของ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด กรมป่าไม้ และร้านอินทนิล ซึ่งอินทนิลได้ส่งมอบแก้วเพาะกล้าไปแล้ว 3 ล้านใบ ณ สิ้นปี 2566 และมุ่งสู่การส่งมอบให้ครบ 4 ล้านใบในปี 2567

ขยะกำพร้าสัญจร

ร่วมมือกับ N15 เทคโนโลยี ยอดรับขยะกำพร้าสัญจร นับตั้งแต่ริเริ่มโครงการรวมแล้วเกินกว่า 320 ตัน จากรถยนต์กว่า 11,000 คัน ที่นำขยะกำพร้ามาส่งที่สถานีบริการบางจาก

Green Shelter เก็บกล่องสร้างบ้าน

เป็น 1 ใน 14 พันธมิตร ของโครงการริเริ่มโดย บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 2562 มีการส่งกล่องเครื่องดื่ม UHT เพื่อนำไปรีไซเคิลแล้วกว่า 1 ตัน

โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Eco-School)

ร่วมกับ สำนักงานเขตพระโขนง และสำนักงานเขตบางนา ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และ ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ ใน 11 โรงเรียนรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนง เรียนรู้วิธีการจัดทำแผนหลักสูตร บูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านหลักสูตรการจัดการขยะในโรงเรียนแบบต่อเนื่อง หลักสูตรการจัดการน้ำเสียในโรงเรียน เป็นต้น

รักษ์ ปัน สุข จูเนียร์

ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิใบไม้ปันสุข ดำเนินโครงการจัดการขยะและธนาคารขยะด้วยหลัก 3Rs และเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจากในเขต พระโขนง เขตบางนา และตำบลบางน้ำผึ้ง ปลูกฝังเยาวชน เรียนรู้ทำถังหมักรักษ์โลก (หมักเศษอาหารเป็นปุ๋ย (Green Cone) แบบประดิษฐ์ด้วยตนเอง ขยายผลธนาคารขยะ นำเทคโนโลยีออนไลน์มาใช้ในการจำหน่ายสินค้าที่เกิดจากโครงการ