EN

26 พฤศจิกายน 2564

Exponential Path to Net Zero

Bangchak100x : 100 Ideas for Sustainable World

กลุ่มบางจากฯ ตั้งเป้า Carbon Neutral ปี 2030 และ Net Zero ปี 2050 เพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาด เน้นนวัตกรรมสีเขียว ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยมีสะพานเชื่อมที่สำคัญ คือ การซื้อขายคาร์บอนเครดิตผ่าน Carbon Markets Club

ที่สำคัญ ถ้าเราแต่ละคนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บริโภคเท่าที่ควรช่วยกันดูแลโลก ก็จะส่งต่อโลกที่สวยงามให้ลูกหลานของเราได้

คุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันนี้ถึงเวลาที่ทุกคนต้องลุกขึ้นมาลงมือลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนอย่างจริงจัง ไม่ใช่ปัญหาของบริษัทเล็กหรือใหญ่ แต่ต้องทำเต็มศักยภาพ
คุณลวรณ แสงสนิท
อธิบดีกรมสรรพสามิต
200 ประเทศทั่วโลกแสดงพันธสัญญา ในที่ประชุม COP26 เพื่อ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์เร็วที่สุดในปี 2050 และไทยเป็นหนึ่งในประเทศเหล่านี้ ที่แสดงความมุ่งมั่นสู่ Net Zero เร็วขึ้น
คุณกีต้า ซับบระวาล
ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย

The government, private sector and civil society must work together to urgently reduce greenhouse gas emissions and adapt to the impacts of climate change.

COP26 showed that we can keep global warming to 1.5 oC, but we need to act now to reduce emissions by 50% by 2030 and reach net zero emissions by 2050.

Ms. Alexandra McKenzie
Deputy Ambassador,
British Embassy Bangkok
โอกาสทางธุรกิจ หากเร่งปรับตัวเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ Net Zero มีทั้งได้รับส่วนแบ่งตลาดใหม่ ซึ่งอาจจะทำให้เข้าถึงการสนับสนุนภาคการเงิน และไม่ต้องเผชิญอุปสรรคการค้า โดยในอนาคตอันใกล้ ไทยอาจต้องเสียภาษีคาร์บอนให้อียูสำหรับสินค้าบางประเภทที่กำลังกำหนดเรื่องนี้เป็นกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
Madame Geraldine Mabille
Senior Trade Advisor,
Business France Thailand
การพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อนำมาใช้ในภาคพลังงานยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงเทคโนโลยีดักจับคาร์บอน เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่กำลังเป็นความท้าทายสู่สังคมสะอาดและยั่งยืนยิ่งขึ้น
Mr. Justin Wu
Head of Asia Pacific
BloombergNEF ฮ่องกง
เทคโนโลยีดักจับคาร์บอนเพื่อกักเก็บในรูปคอนกรีต และซีเมนต์ กำลังได้รับความสนใจทั่วโลก ซึ่งมีส่วนสำคัญให้เกิดสังคมคาร์บอนต่ำ และสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ ด้านนำกลับมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
Mr. Brett Henkel
Co-Founder & VP Strategic
Accounts and Government Affairs, Svante Inc., แคนาดา
หากเราต้องการบรรลุเป้าหมายของข้อตกลงปารีส ต้องมีการใช้ไฮโดรเจนทั้งโลกสูงถึง 675 ล้านตัน ซึ่ง Methane Pyrolysis นี้เป็นหนึ่งใน กระบวนการผลิตไฮโดรเจนที่ไม่ก่อมลพิษ
Mr. Runeel Daliah
Senior Research Analyst,
Lux Research Inc., Netherlands
คนเราจะอายุยืนได้
สิ่งแวดล้อมต้องยั่งยืนด้วย
ผศ.ดร. ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล
และนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม
มนุษย์ คือ ความท้าทายและอุปสรรคในการดูแลสิ่งแวดล้อม แต่มนุษย์ก็คือความหวังและหนทางแก้ไขเช่นกัน เพื่อโลกที่ยั่งยืน เริ่มได้เดี๋ยวนี้ ไม่ต้องรอ
คุณเข็มอัปสร สิริสุขะ
ศิลปินและนักขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อม
ความยั่งยืน คือ การมองไปไกล ๆ
อย่ามองเพียงช่วงสั้น หรือตัวเราเอง
คุณชณัฐ วุฒิวิกัยการ
อินฟลูเอนเซอร์สายเขียว @Konggreengreen
ทุกคนต้องมีบทบาทช่วยกัน เพียงมีถุงผ้าเวลาไปช็อปปิ้ง ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำ ลงทะเล และปลูกต้นไม้ ซึ่งเป็นเรื่องง่าย ๆ ที่ทุกคนช่วยและร่วมมือกันให้โลกนี้ดีขึ้น
ด.ญ. พีรดา หิรัญพฤกษ์
โรงเรียน Charter International School
ผู้มีความสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อม
ทุกคนต้องช่วยกันไม่ทำร้ายโลกมากไปกว่านี้แยกขยะก่อนทิ้ง ลดการใช้ถุงพลาสติก
นำสิ่งของใช้แล้วมาใช้ใหม่ เพื่อช่วยกันลดปริมาณขยะในแต่ละวัน
ด.ช. อนันตชาติ ดีสาระ
โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์
โรงเรียนในโครงการ Eco School ของบางจากฯ