EN

03 ธันวาคม 2558

บางจากฯ เป็นเลิศด้าน CSR


นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง มอบรางวัลดีเด่น สาขาความ
เป็นเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคม แก่นายวัฒนา โอภานนท์อมตะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ในงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2015 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี่ เมื่อเร็วๆ นี้