EN

16 กุมภาพันธ์ 2560

บางจากฯ คว้า 2 รางวัลด้านความยั่งยืน ในงาน SET Sustainability Awards 2016


บางจากฯ คว้า 2 รางวัลด้านความยั่งยืน ในงาน SET Sustainability Awards 2016
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) รับรางวัล SET Sustainability Awards ประเภทบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น (Outstanding Sustainability Awards) จาก ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากฯ รับรางวัลหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) จากนางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งทั้ง 2 รางวัล เป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างโดดเด่นชัดเจน สะท้อนการบูรณาการด้านความยั่งยืนในธุรกิจได้อย่างครอบคลุม ในพิธีมอบรางวัลด้านความยั่งยืน SET Sustainability Awards 2016 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อเร็วๆ นี้