EN

11 กันยายน 2560

บางจากฯ คว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5


ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มอบรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network) ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ให้แก่ นายเฉลิมชัย อุดมเรณู รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความสำคัญต่อการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยการขยายเครือข่ายสนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรเข้าสู่กระบวนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวตลอดห่วงโซ่อุปทาน มีการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนและผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งบริษัท บางจากฯ เป็น 1 ใน 23 รายที่ได้รับรางวัลในระดับ 5 ในพิธีมอบใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปี 2560 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (วิภาวดี)