EN

27 กันยายน 2560

บางจากฯ ร่วมสร้างสรรค์เพื่อโอกาสไม่รู้จบ


นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดโครงการ “BCP Give Them Sight by Your Voice” ที่บริษัท บางจากฯ ร่วมเป็นพันธมิตรกับมูลนิธิคนตาบอดไทย ในการส่งเสริมการอ่าน ด้วยการผลิตสื่อหนังสือเสียง โดยมีผู้บริหาร พนักงานบางจากฯ ร่วมสมัครมาอ่านหนังสือเสียง ทั้งบทความวิชาการ บทความการศึกษา สาระความรู้ทั่วไปเพื่อแบ่งปันความรู้ สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาโอกาสทางการเรียนรู้ของผู้บกพร่องทางการมองเห็น หรือผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงสื่อสิ่งพิมพ์ ให้มีความทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป รู้ทันต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม ในปัจจุบัน ด้วยแนวคิด “มากน้อยไม่สำคัญ แบ่งปันด้วยหัวใจ” ณ ห้องสมุดบางจาก สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ เมื่อเร็วๆ นี้