EN

08 ธันวาคม 2560

บางจากฯ ร่วมพัฒนาวัดบางน้ำผึ้งนอก


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมผู้บริหาร พนักงาน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้และนำชุมชน ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อร่วมพัฒนาวัดบางน้ำผึ้งนอก เป็นจำนวนเงิน 700,000 บาท ณ วัดบางน้ำผึ้งนอก