EN

08 มีนาคม 2561

บางจากฯ ปันความรู้ พัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน


นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อ "เคล็ดลับสู่ธุรกิจยั่งยืน : จริงหรือที่ธุรกิจจะล่มสลายใน Generation 2 และ 3?" ในงานสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “จรรยาบรรณกับการพัฒนาธุรกิจ สู่ความยั่งยืน” เพื่อให้สมาชิกชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทยและผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจด้วยหลักจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานโดย คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ที่ปรึกษาหอการค้าไทย จัดโดยคณะกรรมการชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อเร็วๆ นี้