EN

23 เมษายน 2561

บางจากฯ สร้างสุขชุมชนบางน้ำผึ้ง


นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาความยั่งยืนองค์กร เป็นผู้แทนบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ส่งมอบห้องน้ำสาธารณะที่บริษัท บางจากฯ ให้การสนับสนุนก่อสร้าง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนบ้านในชุมชนบางน้ำผึ้งและผู้ที่มาพักผ่อนเที่ยวชมตลาดบางน้ำผึ้ง โดยมีนางอาภรณ์ พานแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง เป็นผู้รับมอบ พร้อมกันนี้ ผู้บริหาร พนักงานบริษัท บางจากฯ และผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่ ได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ เก็บกวาดขยะทำความสะอาดพื้นที่ในตลาด พร้อมเทน้ำจุลินทรีย์เพื่อช่วยบำบัดน้ำเสียที่ริมคลอง บางน้ำผึ้ง เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อเร็วๆ นี้