EN

05 กรกฎาคม 2561

บางจากฯ สนับสนุนสร้าง รพ.จักษุบ้านแพ้ว


นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนในการสร้างโรงพยาบาลจักษุ บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งจะเป็นโรงพยาบาลที่ให้การบริการรักษาด้านสายตาที่ครบวงจร ขนาดใหญ่ แห่งใหม่ในประเทศไทย เพื่อยกระดับความสามารถในการให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง สร้างโอกาสให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาทางสายตาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีนายแพทย์ พรเทพ พงศ์ทวิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ เมื่อเร็วๆ นี้
บริษัท บางจากฯ และ รพ.บ้านแพ้ว เป็นเครือข่ายที่ร่วมมือกันในการออกหน่วยคัดกรองผู้ป่วยโรคต้อกระจก เพื่อให้บริการ ดำเนินการรักษาผ่าตัดต้อกระจก เพื่อลดปัญหาการมองไม่เห็นของประชาชน ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านบางจากฯ ที่อาศัยในชุมชนรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจากมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555