EN

20 กรกฎาคม 2561

บางจากฯ รักษ์สิ่งแวดล้อม


นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ริมแม่น้ำเจ้าพระยา” จัดโดยคณะทำงาน SHEE Promotion ที่เชิญชวนให้ผู้บริหาร เพื่อนพนักงานบางจากฯ พร้อมด้วยนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ มาร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักเรื่องการดูแลสภาพอากาศ ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ ด้วยการปลูกหญ้าแฝกที่บริเวณท่าเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อช่วยในการยึดหน้าดิน เพิ่มความแข็งแรง ป้องกันการพังทลายของตลิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโรงกลั่นน้ำมันบางจาก สร้างทัศนียภาพที่สวยงาม เติมอากาศบริสุทธิ์ และช่วยรักษาความสมดุลระบบนิเวศทางธรรมชาติ

ซึ่งสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ และศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง ได้อนุเคราะห์ต้นกล้าหญ้าแฝก จำนวน 200,000 ต้น มาใช้ในกิจกรรม
ครั้งนี้