EN

29 พ.ย. 2562

บางจากฯ รับ 3 รางวัลแห่งความเป็นเลิศ


พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2019 ในสาขาความเป็นเลิศด้านผู้นำ (Leadership Excellence Award) สาขาความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (Innovation Excellence Award) และสาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ระดับ Distinguished ให้แก่บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมี นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ ในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2019 และรางวัล SMEs Excellence Awards 2019 จัดโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association : TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเร็วๆ นี้