EN

28 ตุลาคม 2558

บางจากฯ ซับน้ำตาชาวสวนปาล์มรับซื้อน้ำมัน ไบโอดีเซล และน้ำมันปาล์มดิบ เพิ่ม 6 ล้านลิตร สนองนโยบายรัฐ

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์ภาวะผลผลิตปาล์มน้ำมันล้นตลาด ประกอบกับกระทรวงพลังงาน โดยกรมธุรกิจพลังงานได้ขอความร่วมมือให้องค์กรธุรกิจผู้ค้าน้ำมันเอกชนร่วมช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบแก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม

บางจากฯ และบริษัท บางจากไบโอฟูเอลฯ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และยินดีสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลด้วยการเก็บน้ำมันไบโอดีเซล และน้ำมันปาล์มดิบซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลรวมในปริมาณ 12.5 ล้านลิตร หรือรับซื้อเพิ่มขึ้น 6 ล้านลิตรสูงกว่าที่เคยแจ้งว่าจะรับซื้อที่ระดับ 3.6 ล้านลิตร

อนึ่ง ปัจจุบันบางจากฯ มีโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซล กำลังการผลิต 360,000 ลิตรต่อวัน และมีแผนจะขยายธุรกิจผลิตน้ำมันไบโอดีเซล แห่งที่ 2 กำลังการผลิต 450,000 ลิตรต่อวัน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง โดยจะเดินเครื่องผลิตน้ำมันไบโอดีเซลเต็มกำลังการผลิตสูงสุด รวม 810,000 ลิตรต่อวัน เพื่อรองรับผลผลิตปาล์มน้ำมันจากเกษตรกร คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2559