EN

03 ส.ค. 2563

บางจากฯ ร่วมสนับสนุนการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมให้ผู้พิการ ในโครงการ APCD 60+ Plus

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ส่งมอบผ้ากันเปื้อน 100 ผืน ที่ผลิตจากเส้นใยที่ได้จากการรีไซเคิลขวดพลาสติกในโครงการ “รักษ์ ปัน สุข” ที่บริษัท บางจากฯ จัดขึ้นเพื่อลดขยะพลาสติกต้นทาง พร้อมหน้ากากอนามัยผ้า 200 ผืน ผลิตโดยชุมชนรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจาก แก่นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก หรือ APCD เพื่อส่งมอบให้ผู้พิการที่ปฏิบัติงานในร้านกาแฟ 60+ Plus Bakery & Chocolate Cafe ในรูปแบบ Universal Design Cafe ภายใต้การดูแลของมูลนิธิ APCD ร่วมปันน้ำใจ สนับสนุนการสร้างงาน สร้างรายได้ และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในด้านสิทธิคนพิการ ให้มีสิทธิและส่วนร่วมในสังคม ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเร็วๆ นี้