EN

30 เม.ย. 2564

ลูกค้าบางจาก ร่วมเติมน้ำมัน ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม สู้ภัยโควิด-19

ผู้แทนพนักงาน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด ร่วมส่งมอบน้ำดื่มที่ลูกค้าบางจากร่วมบริจาคจากการเติมน้ำมันในสถานีบริการน้ำมันบางจาก ในโครงการ “เติมน้ำมัน ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม ให้โรงพยาบาลสนามและสถานพยาบาลในพื้นที่วิกฤติ” เพื่อนำไปช่วยเหลือ ผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่เป็นเด็กเล็ก และผู้ปกครอง ในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลแม่คือ ณ โรงพยาบาลสนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี คุณจารุวรรณ ชัดนายี เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริจาคเป็นผู้รับมอบ