EN

15 กุมภาพันธ์ 2565

บางจากฯ ขยายเวลาสนับสนุน “กิจกรรมดนตรีปันสุข” จนถึงกลางเดือนมีนาคมนี้ จัดสรรพื้นที่แสดงและเงินสนับสนุนคนดนตรีกลางคืนในทั้ง 5 ภูมิภาคที่ขาดรายได้จากโควิด

นายสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด และ นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แสดงความขอบคุณศิลปินชื่อดัง มัม ลาโคนิคส์ และ อุ้ย รวิวรรณ จินดา ในฐานะตัวแทนศิลปินที่ร่วมสร้างสีสันแบ่งปันความสุขผ่านเสียงเพลงในกิจกรรมดนตรีปันสุข ซึ่งบางจากฯ ริเริ่มขึ้น เพื่อช่วยเหลือศิลปินนักดนตรีที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมโควิด-19 ด้วยการเปิดพื้นที่ปั๊มบางจากและสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้เหล่าศิลปินหมุนเวียนกันมาแสดงดนตรี ให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการในปั๊มน้ำมันบางจาก โดยมีสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมประสานงานจัดหาศิลปิน พร้อมขยายระยะเวลาการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมถึงวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 จากเดิมที่กำหนดจัดถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

กิจกรรมดนตรีปันสุข พร้อมส่งกำลังใจให้กับศิลปิน นักร้อง นักดนตรี ทั่วประเทศ ผ่านกิจกรรมดนตรี ปันสุขที่จัดขึ้น ทุกเย็นวันเสาร์-อาทิตย์ ณ สถานีบริการน้ำมันบางจากตามที่กำหนด ใน 5 ภาคทั่วประเทศ เพื่อแบ่งปันความสุขผ่านเสียงเพลงให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ ได้แก่ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคอีสาน จังหวัดขอนแก่น ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี (พัทยากลาง) และในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีจัดกิจกรรมดนตรีปันสุข ณ สถานีบริการบางจาก 3 แห่งได้แก่ สาขาศรีนครินทร์ สาขาพัฒนาการ 34 และ สาขากาญจนาภิเษก กม.41