EN

21 กุมภาพันธ์ 2565

บางจากฯ ส่งมอบปฏิทินใช้แล้ว จากน้ำใจพนักงานบางจากฯ และบริษัทในกลุ่ม ในโครงการ “ปฏิทินเก่า...เราขอ”

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมตัวแทนพนักงานกลุ่มบางจากฯ ร่วมส่งมอบปฏิทินใช้แล้ว ภายใต้โครงการ “ปฏิทินเก่า...เราขอ” แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยปฏิทินดังกล่าวได้รับมาจากพนักงานบางจากฯ และบริษัทในกลุ่มที่ร่วม ปันน้ำใจนำมาบริจาค 1,300 ชิ้น เพื่อนำไปผลิตหนังสืออักษรเบรลล์สื่อการสอน แก่ผู้พิการทางสายตา สร้างโอกาสทางการเรียนรู้ และเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยนำวัสดุกลับมาใช้ซ้ำ ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy และลดการสร้างขยะ โดยมี นางจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหาร มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ โดยบริษัทฯ ได้เริ่มโครงการนี้ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา