EN

21 มีนาคม 2567

บางจากฯ จับมือกรมอนามัย ต่อยอด ‘ทอดไม่ทิ้ง’ ด้วย ‘ไม่ทอดซ้ำ’ นำไปผลิต SAF ส่งต่อสุขภาพที่ดี ร่วมสร้างโลกที่ยั่งยืน

นายธรรมรัตน์ ประยูรสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และประธานบริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด และ แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในโครงการ “ไม่ทอดซ้ำ” เพื่อสร้างมาตรฐานให้ผู้ประกอบการในการใช้น้ำมันปรุงอาหารอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย คำนึงถึงสุขภาพผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย นางสุธิดา อุทะพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย นางกลอยตา ณ ถลาง รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร และ นายนิพนธ์ เลิศทัศนีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารโครงการ วิศวกรรมและโลจิสติกส์ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจากฯ ร่วมลงนามเป็นพยาน โดยมีผู้บริหารเครือข่ายพันธมิตร นางมณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) นายณัฐพร รุ่งขจรกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท นาราไทย คูซีน จำกัด นายธนพันธ์ นามวิริยะโชติ รองผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด นางสาวมนตรา สุทธินราพรรณ ผู้จัดการการตลาด Hong Bao Group & Water Library Group นางสาวภัคคนันท์ ลินจงสุบงกช กรรมการผู้จัดการบริษัท ธนโชค น้ำมันพืช 2012 จำกัด ร่วมให้เกียรติ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ อาคาร เอ็ม ทาวเวอร์

โครงการ “ไม่ทอดซ้ำ” เป็นการรณรงค์ให้ผู้ประกอบการในธุรกิจอาหารไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำ เป็นการสร้างทางเลือกในการบริโภคอาหารปลอดภัยให้แก่ประชาชนจากผู้ขายอาหาร ที่ได้ใบประกาศนียบัตรโครงการไม่ทอดซ้ำที่ออกให้ผู้ประกอบการที่ไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำและนำน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วมาขายให้บริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด บริษัทในกลุ่มบริษัทบางจาก เพื่อนำไปผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง อากาศยานยั่งยืน SAF เป็นการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการอาหารปลอดภัยและช่วยให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารที่รับประทานมากขึ้น

ในงาน มีการเสวนา “ไม่ทอดซ้ำ ทำ SAF” โดย นายธรรมรัตน์ ประยูรสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บางจากฯ แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย นายพศุตม์ บานแย้ม “คุณชายหมูกรอบ” และผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์สายสิ่งแวดล้อมและอาหาร นางสาวพิมพ์ลดา ไชยปรีชาวิทย์ “@PearIsHungry” ดำเนินรายการ โดยนางกลอยตา ณ ถลาง รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บางจากฯ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการผลิต SAF เชื้อเพลิง คาร์บอนต่ำ แห่งแรกในประเทศไทย ภายในพื้นที่โรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนง ทำความรู้จักโครงการไม่ทอดซ้ำ ย้ำถึงการให้ความสำคัญกับ “อาหารทอดปลอดภัย” รวมถึงการสาธิตการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันใช้แล้วจากการปรุงอาหาร

ภายในงาน แบรนด์อาหารพันธมิตร ได้แก่ S&P มาดามแม่ในเครือนารา ไก่ห้าดาว Hong Bao รวมถึงไก่ทอดเดชา และกล้วยแขกพระราม 5 ตัวแทนร้านอาหารชื่อดังที่อยู่ในสถานีบริการบางจากหลายสาขา นำอาหารทอดประเภทต่าง ๆ มานำเสนอความอร่อยให้ผู้ร่วมงานและเป็นตัวอย่างร้านอาหารที่ร่วมรณรงค์ไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำ ร่วมสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคด้วยการปรุงอาหารจากน้ำมันที่ปลอดภัย ส่งต่อสุขภาพที่ดี สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในเศรษฐกิจหมุนเวียน - เศรษฐกิจชีวภาพ - เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy) สร้างสังคมคาร์บอนต่ำ ร่วมโลกลดร้อนและสร้างโลกที่ยั่งยืน