EN

บางจากฯ มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมธุรกิจพลังงานและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและร่วมพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคม โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจนได้รับการยอมรับในความเป็นเลิศ นับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจสำหรับทุกความสำเร็จที่เกิดขึ้น

ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมขับเคลื่อนทำให้ “บางจากฯ” เป็นบริษัทของคนไทยที่เติบโตอย่างมั่นคงเรายังคงเดินหน้าดำเนินธุรกิจควบคู่กับการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4

ชนะเลิศปฏิทินดีเด่นสุริยศศิธร ชนิดสมุดบันทึก

อื่นๆ

ชนะเลิศปฏิทินดีเด่นสุริยศศิธร ชนิดสมุดบันทึก

วิดีโอคลิป ชุด เ-ร-า ของบางจากฯ ชนะเลิศโครงการประกวดคลิป VDO ฐานวิถีชีวิตใหม่ในสถานประกอบการ กรณีโควิด-19

อื่นๆ

วิดีโอคลิป ชุด เ-ร-า ของบางจากฯ ชนะเลิศโครงการประกวดคลิป VDO ฐานวิถีชีวิตใหม่ในสถานประกอบการ กรณีโควิด-19

Best Coffee

อื่นๆ

Best Coffee

รางวัลในโครงการประกวดปฏิทินดีเด่น สุริย

อื่นๆ

รางวัลในโครงการประกวดปฏิทินดีเด่น สุริย

รางวัลสุดยอดแคมเปญการตลาด (MAT Award - Silver)

อื่นๆ

รางวัลสุดยอดแคมเปญการตลาด (MAT Award - Silver)